Szkolenie „Kurs Podstawowy BIM” dla ZDW Olsztyn

23 października, 2020 |


15 października 2020 r. dyrekcja oraz pracownicy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przeszli 5-godzinny kurs podstawowy z zakresu BIM (Building Information Modeling) certyfikowany przez TÜV Hessen. Program szkolenia dedykowane był dostosowany do specyfiki tej organizacji oraz jego odbiorców.

Zasoby informacyjne w zarządzaniu infrastrukturą drogową

Zrozumienie wartości posiadanych informacji oraz nauka ich odpowiedniego wykorzystywania jest kluczowa w zarządzaniu infrastrukturą drogową. To dzięki nim można podejmować skuteczne decyzje zarządcze od wyboru pojedynczych materiałów, zabiegów po planowanie strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Informacja to także dowód i argument potwierdzający niełatwe wybory jakich dokonuje kadra zarządcza, który staje się orężem w dyskusjach z interesariuszami.

BIM (Building Information Modeling) zgodnie z normą ISO 19650:2018

Podczas szkolenia prowadzący dr Sławomir Heller oraz dr Agata Ciołkosz-Styk przedstawili krok po korku zależności oraz procesy zachodzące w obszarze BIM. Uczestnicy zostali przeszkoleni z następujących bloków tematycznych w celu przygotowania ich na implementację BIM w ich jednostce.

 • Podstawy Asset Management
 • Informacja w Asset Management
 • Ogólne Zasady BIM
 • Normy ISO 19650
 • Specyfika infrastruktury drogowej w kontekście BIM
 • Wdrażanie BIM w zarządzie dróg krok po kroku
 • Formułowanie celów i monitoring zarządzania informacją

Praktyczna wiedza i wymiana doświadczeń

Jak zawsze podczas naszych szkoleń i warsztatów, poza teorią dorzucamy dużą dawkę praktycznej wiedzy. Tak i tym razem, dyskutowaliśmy, ćwiczyliśmy i wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pojawiające się pytania:

 • Jakie informacje posiada organizacja, gdzie ich szukać i do czego wykorzystywać?
 • Jakich informacji potrzebuje organizacja i jak je zdobyć?
 • Jak selekcjonować informacje i wiedzieć, które są potrzebne, a których przechowywanie jest zbędne?
 • Jakich informacji od dostawców organizacja może i powinna wymagać?
 • Jakich informacji dostarczyciele usług niesłusznie domagają się od organizacji?
 • Jaki powinien być cyfrowy bliźniak w przypadku inwestycji na drogach?

Do czego potrzebny jest BIM w zarządzie dróg?

Metodologia BIM odpowiada na potrzeby pojawiające się wraz z postępem technologicznym obserwowanym w XXI wieku. Wszelkiego rodzaju dane zalewają serwery organizacji a ich wielkość, mnogość i różnorodność powoli staje się trudna do opanowania. Nieuporządkowane, nieaktualne, niepełne informacje tracą swoją wartość. Informacja to zasób tak samo ważny, jak pozostałe aktywa w organizacji, dlatego należy o nią dbać z należytą starannością.

Celem wdrożenia BIM w organizacjach jest efektywne gromadzenie i aktualizacja danych w celu systematycznej koordynacji procesów zarządzania danymi oraz ich wymiany z podmiotami zewnętrznymi.

Od 2021 roku BIM będzie obowiązkowym elementem dużych projektów w Niemczech i z pewnością będzie wdrażany u nas w Polsce. Kurs podstawowy z zakresu BIM, który oferuje INFRAMA, jest początkiem drogi wdrażania BIM w organizacjach zarządzającymi drogami.

warsztat BIM