INFRAMA szkoli pracowników austriackiej firmy ASFINAG na temat BIM (Building Information Modeling)

20 sierpnia, 2020 |


Administracją dróg ekspresowych i autostrad w Austrii zajmuje się spółka państwowa ASFiNAG, do zadań której należy nie tylko planowanie i budowanie sieci drogowej ale również jej utrzymanie oraz zarządzanie systemem pobierania opłat (winiety). Samo utrzymanie i modernizacja sieci 2223 km austriackich autostrad, 383 km tuneli i 5766 mostów niesie za sobą wydatki rzędu 1,2 mld EUR rocznie.

Narzucone wysokie wymogi, zgodnie z którymi możliwe jest utrzymanie i rozbudowa sieci autostrad o dużym natężeniu skłoniły ASFiNAG do stosowania nowoczesnego systemu zarządzania administrowanymi przez siebie zasobami infrastruktury. Pracownicy Departamentu Asset Management mają do dyspozycji najlepsze praktyki i światowe standardy, regularnie doskonalą swoje umiejętności poprzez organizację i udział w warsztatach i seminariach, rozwijając w ten sposób istniejący w firmie system Asset Management. Niektóre z nich prowadzone są od lat przez naszego eksperta Dr. Sławomira Hellera, który przygotowuje dedykowane szkolenia dostosowane do potrzeb tej organizacji, koncentrując się głównie na praktycznym zastosowaniu  norm ISO dla celów szeroko rozumianego Asset Management.

Zorganizowane w siedzibie ASFiNAG warsztaty na temat praktycznego zastosowania norm ISO 55000 (Asset Management) i ISO 31000 (Risk Management) przyjęły się z dużą aprobatą ze strony uczestników. Tegoroczne warsztaty ze względu na pandemię przyjęły formę dwóch 4-godzinnych webinariów i objęły tematyką zastosowanie Building Information Modeling  (BIM) zgodnie z normą ISO 19650 oraz integrację BIM w systemie Asset Management w firmie ASFINAG. Przedstawienie i omówienie wymagań i korzyści, jakie wynikają z zastosowania norm Building Information Modeling i możliwości ich praktycznego wdrożenia w Asset Management w firmie ASFINAG były głównym celem przeprowadzonych warsztatów. Na zakończenie , każdy z uczestników otrzymał od nas imienny i numerowany certyfikat TUV potwierdzający udział oraz rangę organizowanych przez INFRAMA warsztatów.