Eksperci INFRAMA na Seminariach Warsztatowych Drogi Publiczne

1 marca, 2020 |


Seminaria Warsztatowe to cykl szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej inwestycjami miast, gmin i powiatów zorganizowane przez magazyn Autostrady. Odbywają się one w różnych regionach Polski i dotyczą kompleksowej realizacji dróg gminnych i powiatowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Dwa spotkania z czterech już się odbyły, dla Polski północno-wschodniej w Rucianym Nida i w Sandomierzu dla południowo-wschodniej.

Nasi eksperci z Heller Consult Sp. z o.o. Jan Zieliński, dr Agata Ciołkosz-Styk oraz Wojciech Smęt zostali zaproszeni do współpracy i zaprezentowania tematu :”Jak zachować chodniki i ciągi pieszo-rowerowe w dobrym stanie na lata?”. W duchu metodologii Road Asset Management przedstawione zostały metody i narzędzia wpływające na skuteczne podejmowanie decyzji. W trakcie naszych zajęć padają odpowiedzi na aktualne pytania, min:

  • Na co ma realny wpływ zarządca drogi?
  • Gdzie szukać rezerw?
  • Jak optymalizować decyzje ekonomiczne?
  • W jaki sposób skutecznie wykorzystywać rozproszone dane?
  • Co to jest dobry plan zarządzania?

Polecamy najbliższe dwa wydarzenia w Toruniu i we Wrocławiu. 


#Tag news 1