BIM: Szkolenie INFRAMA w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach zgodnie z normą ISO 19650:2018

15 marca, 2020 |


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW Katowice) jest liderem w Polsce w zakresie stosowania nowoczesnych procedur i procesów zarządzania. Od 2005 r. Zarząd regularnie wdraża diagnostykę stanu nawierzchni zgodnie z wytycznymi ZTV-ZEB-StB. Regularnie rejestruje nośność dróg przy użyciu aktualnych metod (deflektometr prędkości ruchu – TSD lub deflektometr spadku masy – FWD). Uwzględniana jest także przy planowaniu konserwacji. 

W ZDW Katowice, oprócz systematycznego gromadzenia informacji technicznych, które mają ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji, kładzie się nacisk na ciągłe udoskonalanie zarządzania organizacją. Opiera się ono na procedurach pragmatycznych. Głównym celem jest identyfikowanie wymagań i potrzeb interesariuszy oraz priorytetyzacja działań w celu ich optymalnej realizacji. Dzięki konsekwentnej i ustawicznej edukacji decydentów zarządu, uzyskano bardzo wysoki poziom świadomości na temat wymogu systematycznego zarządzania. Kursy i szkolenia na różne tematy specjalistyczne odbywają się tu regularnie. W ostatnich miesiącach były to całodniowe wewnętrzne kursy i warsztaty na temat: Zarządzanie majątkiem drogowym i Zarządzanie ryzykiem, które zostały zorganizowane oddzielnie dla członków kierownictwa, techników i innych pracowników administracyjnych. Szkolenia poprowadzili dr Sławomir Heller i dr Agata Ciołkosz-Styk z HELLER Consult.

dr Sławomir Heller prowadzi szkolenie

12 marca 2020 r. w siedzibie zarządu w Katowicach zorganizowano pierwszy podstawowy kurs BIM zgodnie z normą ISO 19650: 2018. Kurs był autorskim przedsięwzięciem Akademii INFRAMA pod nadzorem naszego eksperta, dr. Sławomira Hellera. Program szkolenia był wcześniej certyfikowany przez TÜV.

W szkoleniu uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu, oraz kierownicy wydziałów i menadżerowie projektów. Wszyscy otrzymali certyfikat od TÜV-Hessen za udział w kursie.

Szkolenie otrzymało bardzo pozytywne opinie od uczestników, którzy wyrazili chęć zastosowania w praktyce podejścia BIM do zarządzania. Zarząd wykorzysta praktyczny element zarządzania informacją jako ważną część Asset Management.