Czy Asset Management jest tylko dla dużych organizacji?

Z lektury przypadków wdrożeń Asset Management można odnieść wrażenie, że jest on przeznaczony wyłącznie dla wielkich instytucji i koncernów. Niewątpliwie takie przykłady są bardzo spektakularne i medialne. W bezwzględnych liczbach wyrażających zyski czy oszczędności duże instytucje osiągają naturalnie najlepsze wyniki. Równocześnie duże organizacje mają z reguły bezwładność decyzyjną oraz bardzo rozbudowaną biurokrację, co przekłada się na duże obszary, które są relatywnie łatwe do doskonalenia.

Permanentną bolączką małych organizacji są braki kadrowe, dlatego wszelkie działania dokładające obowiązki są z góry odrzucane

Małe organizacje z natury rzeczy wykazują się większą elastycznością działania, lepszą wewnętrzną komunikacją, krótszą ścieżką decyzyjną. Mogą przez to nie postrzegać Asset Management jako skutecznej metody rozwiązywania ich problemów, a raczej jako dodatkowe obciążenie. Permanentną bolączką małych organizacji są braki kadrowe, dlatego wszelkie działania dokładające i tak zajętym do granic możliwości pracownikom kolejne obowiązki są z góry odrzucane.

W przypadku małej organizacji margines błędu jest mniejszy

Jednak nawet mała organizacja musi definiować cele, planować zadania, szacować ryzyko, monitorować skuteczność swoich działań, zarządzać budżetem i wszystkimi zasobami. Ponieważ mała organizacja dysponuje mniejszym budżetem i skromniejszymi zasobami, powinna jeszcze więcej uwagi poświęcać na powyższe czynności, gdyż w jej przypadku margines błędu jest mniejszy.

Asset Management dostarcza narzędzi, które pozwolą wyżej wymienione działania przeprowadzać efektywniej, co w rezultacie przekłada się na lepsze funkcjonowanie organizacji i optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału. W wymiarze ludzkim korzyścią nie do przecenienia jest wzrost zadowolenia pracowników, świadomych realizowanych celów, swojej roli w zespole i ponoszonej odpowiedzialności. W bezpośredni sposób przyczynia się to do wzrostu prestiżu organizacji jako  pracodawcy godnego zaufania, zwiększając jego szanse na pozyskanie i utrzymanie lepiej wykwalifikowanej kadry.

Bezpośrednią konsekwencją wdrożenia Asset Management w jednostkach administracji drogowej jest większa skuteczność w pozyskiwaniu środków

Bezpośrednią konsekwencją wdrożenia Asset Management w jednostkach administracji drogowej jest większa skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych. Jest to uzasadnione tym, że zarząd w bardziej przekonujący sposób jest w stanie określić i uzasadnić swoje potrzeby budżetowe.