Wojciech Smęt

Nawet najlepsze narzędzie zawsze będzie tylko tak dobre jak jego użytkownik

Współpracę z firmą Heller Consult rozpoczął jeszcze w trakcie studiów na kierunku Informatyka w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Od 2008 roku przeszedł drogę od operatora zajmującego się kodowaniem danych przez testera oprogramowania i kierownika projektów aż do kierownika oddziału w Białej Podlaskiej.

Prowadzi projekty z dziedziny identyfikacji uszkodzeń oraz pozyskiwania danych z fotorejestracji. Bierze udział w projektach diagnostycznych, badawczych i rozwojowych realizowanych przez Heller Consult. Odpowiada również za transformacje i przetwarzanie danych oraz zapewnienie jakości projektów informatycznych.

Prywatnie mąż oraz ojciec dwójki dzieci. Lubi literaturę, kino science fiction oraz sporty motorowe.

  • Bergmann-Syren, J., Smęt, W., Komma, C. & Skakuj, M. (2017): The Long-Term Observation Section on Motorway BAB A5 in Hesse as a Data Source for Research in the field of Road Maintenance. In: World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM).
  • Smęt, W. & Skakuj, M. (2018): Influencing facotrs on the visibility of surface distresses. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 356, 1-10. URL: iopscience,iop.org
  • Akademia INFRAMA, 2018-2020, cykl szkoleń i warsztatów w zakresie Road Asset Management.
  • Systemy udostępniania informacji drogowych
  • Identyfikacja i diagnostyka stanu nawierzchni
  • Przetwarzanie i integracja danych drogowych
  • Ewidencja dróg
  • Systemy referencyjne