Tomasz  Wojsz

"Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat". Phil Bosmans

Tomasz Wojsz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na specjalności inżynieria komunikacyjna. Stale utrzymuje kontakt z Politechniką, gdzie prowadzi ćwiczenia i wykłady dotyczące zarządzania infrastrukturą transportową.

Od 1996 r. Tomasz Wojsz współpracuje z dr. Sławomirem Hellerem. Od 2009 r. związany z firmą Heller Consult, jako kierownik projektów, kierownik Oddziału w Warszawie, a od 2013 r. jako prezes Zarządu.

W pracy łączy pasję inżyniera i informatyka. Kierownik i uczestnik wielu projektów związanych z realizacją prac badawczych i rozwojowych dotyczących rozwiązań i standardów na potrzeby systemów zarządzania. Pomysłodawca, współautor i architekt licznych systemów informatycznych wspierających zarządzanie infrastrukturą transportową. Ku utrapieniu słuchaczy co jakiś czas ujawnia się w nim potrzeba dydaktyczno-edukacyjna. Najchętniej opowiada wtedy o metodach gromadzenia i udostępniania informacji o infrastrukturze.

Prywatnie mąż i ojciec trójki fantastycznych dzieci. Miłośnik muzyki i ekologii.

Wykłady i szkolenia:

 • Akademia INFRAMA, 2017-2020, cykl szkoleń i warsztatów w zakresie Road Asset Management.
 • Politechnika Warszawska, studia podyplomowe, 2019 , seminarium z zakresu Diagnostyki stanu nawierzchni.
 • Politechnika Warszawska, studia podyplomowe, 2018 , wykłady z zakresu Road Asset Management.
 • ZDW Katowice, 2017, szkolenie z zakresu Zarządzania drogami wojewódzkimi w kontekście Asset Management.
 • Politechnika Rzeszowska, studia magisterskie, 2012-2018, współorganizacja i współprowadzenie przedmiotu Systemy informacji drogowej.
 • Politechnika Warszawska, studia magisterskie, 2012-2015, współorganizacja i współprowadzenie przedmiotu Systemy informacji drogowej.

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

 • Nowatorskie rozwiązania w wykorzystaniu wyników oceny stanu technicznego nawierzchni, Mechowski T., Sudyka J., Wojsz T., Magazyn Autostrady nr 7/2018
 • Współczesne trendy w zarządzaniu infrastrukturą drogową, Leśny Kongres Drogowy, 2018, Sękocin,
 • Czy nadszedł właściwy czas na wdrożenie Asset Management?, Wojsz T., Magazyn Autostrady nr 5/2018
 • Dostęp do informacji warunkiem sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową, IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, 2017, Łańcut,
 • Wprowadzenie do Road Asset Management, III Małopolskie Forum Drogownictwa, 2017, Zakopane,
 • Standaryzacja w procesie zarządzania drogami, Wojsz, T., Skakuj, M., Magazyn Autostrady, 4, 37 – 40, 2016
 • Co siedzi w drodze? Wykorzystanie danych technologicznych i materiałowych w praktyce zarządzania drogami, Błażejowski K., Wojsz T., Magazyn Autostrady nr 10/2016.
 • Analiza danych drogowych jako narzędzie wspomagające funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej w Lasach Państwowych, Leśny Kongres Drogowy, 2016, Muczne,
 • Wykorzystanie diagnostyki nawierzchni do monitorowania gwarancji, Nawierzchnie Drogowe, 2016, Kraków,
 • Ewidencja dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach a dyrektywa INSPIRE, III Forum Śląskie, 2015, Bielsko-Biała
 • Wizualizacja na usługach zarządzania infrastrukturą drogową, Wojsz T., Magazyn Autostrady nr 5/2014
 • Asset Management
 • Wizualizacja danych
 • Systemy informacji drogowej
 • Diagnostyka stanu nawierzchni
 • Planowanie remontów i utrzymania dróg