Sławomir Heller

Nagradzaj doskonałe porażki. Karz mierne sukcesy.

Sławomir Heller urodził się w Warszawie i jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz doktorem nauk technicznych. Z Politechnika Warszawską jest związany bez przerwy od czasu ukończenia studiów. Początkowo jako pracownik naukowo-dydaktyczny, w późniejszych latach jako inicjator i wykładowca przedmiotu „Systemy Informacji Drogowej” a obecnie jako wykładowca na studiach podyplomowych „Eksploatacja i Utrzymanie Dróg”.

Od 1990 roku przeniósł główny ciężar swojej działalności zawodowej do Niemiec. Pracując w TÜH Hessen opracował podstawy niemieckiego systemu do oceny stanu technicznego dróg, który to system obowiązuje w Niemczech do tej pory i jest także wdrażany w innych państwach, w tym także w Polsce.

W roku 2001 Sławomir Heller założył firmę konsultingową HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, którą kierował przez lata, a w której, obok obowiązków właściciela, pełni aktualnie funkcję starszego konsultanta i jest odpowiedzialny między innymi za kontakty międzynarodowe.

W roku 2016 Sławomir Heller został mianowany delegatem Niemiec do Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC i mandat ten został przedłużony na kolejną, 4-letnią kadencję.

W życiu prywatnym jest żonaty, ma dwoje dzieci i wnuka. Bardzo chętnie słucha jazzu i jest maratończykiem. Przebiegł 17 maratonów, w tym wszystkie największe na świecie.

Wystąpienia konferencyjne i seminaryjne:

 • Abu-Dhabi , ZEA, październik 2019, XXVI World Road Congress, PIARC, Asset Management – Dissemination and Education (ang)
 • Dubrownik, Chorwacja, październik 2018, European Road Congress: Asset Management as a challenge of the 21st century, 5 years after the ERF-Manifesto Keeping Europe Moving (ang)
 • Kuala Lumpur, Malezja , październik 2018, Seminaria PIARC: Asset Management or Managing Assets? (ang)
 • Nanjing, China, marzec 2018: Introduction for Asset Management and Risk Management (ang)
 • Santa Cruz, Boliwia, maj 2017: General Requirements for Road Asset Management Education Courses, PIARC Seminar Asset Management for Rural and Low Volume Roads (ang)
 • Gdańsk, Polska, marzec 2017: Wprowadzenie do Asset Management (pl)
 • Glasgow, Wielka Brytania, listopad 2016: Standards for Asset Management (ang) – PIARC TC D.1

Wybrane artykuły o Asset Management:

 • Heller, S.: BIM (Building Information Modeling) na usługach zarządcy infrastruktury drogowej, Elamed, Magazyn Autostrady, 5/2020
 • Ciołkosz-Styk, A., Heller, S.: Zarządzanie ryzykiem w Road Asset Management zgodnie z normą ISO 31000, Elamed, Magazyn Autostrady, 9/2019
 • Heller, S.: Edukacja o Asset Management potrzebuje stabilnych fundamentów – wywiad, Elamed, Magazyn Autostrady, 6-7/2019
 • Darvin, D., Heller, S., Lindstrom, Y.: Requirements for the Education of Road Asset Managers – A PIARC Approach, PIARC, Route/Roads 2nd Q/2019
 • Degelmann, R., Heller, S., Korn, M.: Guidelines für ein Infrastructure Asset Management im Freistaat Bayern,Verlag, Straße und Autobahn, 6/2018
 • Heller, S., Zembrot, M.: Aufstellung eines systematischen Erhaltungsmanagements für die Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg, Verlag, Straße und Autobahn, 3/2018
 • Heller, S.: Kluczowe wskaźniki efektywności jako „paliwo” Asset Management, Elamed, Magazyn Autostrady, 8-9/2017
 • Heller, S.: W drodze do Asset Management, Elamed, Magazyn Autostrady, 7/2017
 • Heller, S.: Zastosowanie metod kompleksowego zarządzania infrastrukturą w drogownictwie, Inżynieria drogowa, 12/2016
 • Królikowski, W., Heller, S.: System informacji drogowej w zarządzaniu infrastrukturą dróg samorządowych Elamed, Magazyn Autostrady, 11-12/2016
 • Heller, S.: Wkład Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC) w rozwój Road Asset Management, Elamed, Magazyn Autostrady, 10/2016
 • Degelmann, R., Heller, S.: Kennzahlen zur systematischen Beschreibung und Weiterentwicklung der Straßeninfrastruktur im Freistaat Bayern, Kirschbaum Verlag, Straßenverkehrstechnik, 6/2016
 • Heller, S.: Methods for pavement maintenance planning at operational level and distribution of maintenance funds among sub-networks, PIARC, Route/Roads 2nd Q/2015
 • Heller, S.: Zarządzanie Infrastrukturą Drogową – wyzwania i szanse Elamed, Magazyn Autostrady, 8-9/2013

Wykłady i szkolenia:

 • ZDW Katowice, Marzec 2020, szkolenie dla zarządców BIM (Building Information Modelling) – kurs podstawowy
 • Miasto Münster , Biuro ds Mobilności i Inżynierii Lądowej, Luty 2020, szkolenie “BIM (Building Information Modelling) gemäß ISO 19650“
 • Akademia INFRAMA, 2018-2020, cykl szkoleń i warsztatów w zakresie Road Asset Managament
 • Politechnika Warszawska, studia podyplomowe, 2016 – 2020 , cykl wykładów z zakresu Road Asset Management oraz nadzór nad pracami dyplomowymi dotyczących Asset Management.
 • Bergische Universität Wuppertal, 2016- 2020 , cykl wykładów Monitoring in Road Operation – Asset Management
 • Komitet Techniczny Asset Management PIARC, 2016 – 2020, członek PIARC i reprezentant Niemiec na cyklu spotkań komitetu.
 • ZDW Katowice, Grudzień 2018, cykl szkoleń z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi na Śląsku na temat Zarządzania ryzykiem w Asset Management
 • Southeast University in Nanjing (China), Czerwiec 2018, wykład: Asset Management and Resilience of Road Infrastructure
 • Asset Management
 • Zarządzanie ryzykiem
 • BIM (Building Information Modeling)
 • Systemy informacji drogowej
 • Diagnostyka stanu nawierzchni
 • Planowanie remontów i utrzymania dróg