Paulina Brzezińska

Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, idźmy razem.

Paulina Brzezińska (1988) jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 2013 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku Budownictwo, na specjalności Technologia Budowy Dróg.

Jeszcze na studiach pracowała jako asystent projektanta, gdzie wykonywała elementy koncepcji, projektów budowlanych i projektów wykonawczych dotyczących budowy dróg. Zainteresowanie problemami eksploatacji dróg zaprowadziło ją do Heller-Consult.

Od 2012 roku związana jest z Heller-Consult, gdzie z sukcesami kieruje projektami związanymi z analizą danych drogowych oraz ich wizualizacją na mapach oraz profilach tematycznych oraz koordynuje prace zespołu.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama. Lubi gotować. Wolne wieczory spędza w teatrze, czyta kryminały lub grywa w „planszówki”. Pasjonują ją również podróże.

 • „Influence of ruts on the road safety” – artykuł w Newsletterze THE ISSUE, 9.10.2013
 • „Nośność nawierzchni – pomiary i ocena” – Magazyn Autostrady 4/2014
 • Skakuj M., Smęt W., Brzezińska P., –  “Temperatureinfluss auf die Sichtbarkeit von Substanzmerkmalen (Oberfläche)” – Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen – Straßenbau, Nr. 134, 3-91
 • Jacek Sudyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, Paulina Brzezińska, Heller Consult, Tomasz Mechowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – “Ocena nośności sieci drogowych z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD”, Magazyn Autostrady 4/2017
 • Diagnostyka stanu nawierzchni
 • Nośność nawierzchni
 • Konstrukcja nawierzchni
 • Analiza danych drogowych
 • Wizualizacja danych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie zespołem
 • Coaching menadżerski