Marek Skakuj

„Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to co oswoiłeś.” Antoine de Saint-Exupéry

Marek Skakuj (1977) jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W roku 2002 obronił pracę magisterską, której punktem ciężkości było stworzenie i optymalizacja kodera obrazów według standardu JPEG2000 do zastosowań internetowych.

Marek Skakuj od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą Heller. Początkowo pracował w Biurze Badawczo-Projektowym Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o. o. w Warszawie na stanowisku programisty. W roku 2004 przeniósł się Republiki Federalnej Niemiec i podjął pracę w biurze konsultingowym HELLER Ingenieurgesellschaft mbH w Darmstadt. Aktualnie łączy stanowiska prokurenta i kierownika projektów (konsultanta).

Tematyka związana ze standaryzacją i procesowym podejściem w różnych koncepcjach zarządzania od zawsze stanowiła istotny element pracy zawodowej Marka Skakuja. Jest on specjalistą w zakresie wdrażania norm związanych z zarządzaniem, w tym w szczególności normy ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) oraz normy ISO 55000 (Asset Management).

Jest członkiem Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, instytutu odpowiedzialnego za standaryzację w drogownictwie, oraz Project Management Institute (PMI), instytucji zrzeszającej zawodowych kierowników projektów.

Prywatnie jest żonaty i ma dzieci. W wolnym czasie jest trenerem juniorskiej drużyny piłkarskiej oraz oddaje się pasji, jaką jest fotografia krajobrazowa.

 • Skakuj, M. et al. (2019): Temperatureinfluss auf die Sichtbarkeit von Substanzmerkmalen (Oberfläche). In: Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Reihe S (134), 3-91.
 • Smet, W. & Skakuj, M. (2018): Influencing factors on the visibility of surface distresses. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 356, 1-10. URL: iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/356/1/012004
 • Road and its condition as an important factor in road safety, Skakuj, M., Zielinski, J. & Radzikowski, T. (2018): 12th International Road Safety Conference GAMBIT 2018
 • Böker, C., Balck, H. & Skakuj, M. (2018): ISO-zertifiziertes Asset-Management-System des Landkreises Viersen.  Straße und Autobahn, 6, 470-476
 • Application of Road Safety Indicators into Road Maintenance Planning. Warmia and Mazury Case Study, Skakuj, M., Ciolkosz-Styk, A. & Radzikowski, T., World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM), 2017
 • Road Maintenance at the Operative Level. Silesian Voivodship Case Study, Skakuj, M. & Tabor, Z. World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM), 2017
 • Bergmann-Syren, J., Smet, W., Komma, C. & Skakuj, M. (2017): The Long-Term Observation Section on Motorway BAB A5 in Hesse as a Data Source for Research in the field of Road Maintenance. In: World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM)
 • Zählstellenverwaltung und Ergebnisdarstellung temporärer Messungen des Straßenverkehrs mit der Online-Plattform VERA, Mayer-Kreitz, M., Bettermann, R., Skakuj, M., Karzelek, G. & Ziegler, H., Straßenverkehrstechnik, 2, 120-130., 2016
 • Standaryzacja w procesie zarządzania drogami, Wojsz, T., Skakuj, M., Magazyn Autostrady, 4, 37 – 40, 2016
 • Factors affecting raveling of motorway pavements. A field experiment with new additives to the deicing brine, Heft: Construction and Building Materials, Opara, K., Skakuj, M, Stöckner, M., 2016
 • Quality Management
 • Asset Management
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Analiza biznesowa i optymalizacja procesów
 • Analizy danych przestrzennych
 • Analiza danych ruchowych