Karol Opara

Dbajmy o jakość

Karol Opara jest informatykiem i ekonomistą, absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Jego rozważania o wycenie infrastruktury drogowej uhonorowane zostały nagrodą Ministra Transportu za najlepszą pracę magisterską w 2011 roku. Po studiach doktoranckich w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, w 2014 roku obronił rozprawę z zakresu algorytmów ewolucyjnych w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują też metody modelowania i analizy danych oraz ich różnorodne zastosowania. W 2019 roku otrzymał stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Od 2010 współpracuje z firmą Heller Consult, koncentrując się na zagadnieniach badawczo-rozwojowych. Obecnie jest kierownikiem technicznym projektu Osika, dofinansowanego przez  Europejską Agencję Kosmiczną, który ma na celu ocenę stanu nawierzchni z wykorzystaniem smartfonów zamontowanych w pojeździe.

W wolnym czasie lubi śpiewać. Ceni abstrakcyjne poczucie humoru.

Wykłady i szkolenia

 • Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN, 2020, opracowanie i przeprowadzenie pełnosemetralnego przedmiotu Statistics and data analysis.
 • Politechnika Warszawska, studia magisterskie, 2012, 2013, oraz Politechnika Rzeszowska, studia magisterskie, 2013, 2018, opracowanie i prowadzenie części przedmiotu Systemy informacji drogowej.
 • Heller Consult sp. z o.o., 2016-2019, seria szkoleń dla pracowników: (1) Diagnostyka Stanu Nawierzchni, (2) Skoordynowane systemy utrzymania nawierzchni, (3) Podstawy statystyki i przetwarzania danych.
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 2017, Szkolenie i warsztaty dla pracowników zarządu pt. Cechy charakterystyczne systemów road asset management.
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2014, Szkolenie pt. System udostępniania danych drogowych „Droga Online” dla pracowników naukowych IBDiM

Publikacje

 • Opara K. R., Zieliński, Brzeziński K., Kaczmarek-Majer K., Bukowicki M., Evaluation of pavement roughness through vehicle vibration monitoring, The XXVIth World Road Congress 2019, Abu Dhabi.
 • Tutka P., Brzeziński K., Opara K., Zieliński J., Badania stanu nawierzchni drogowej, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu przy wykorzystaniu hulajnogi o napędzie elektrycznym. Magazyn Autostrady 11-12/2019, str. 61-66.
 • Opara K. R., Zieliński J., Quality assurance of road traffic data. In Pavement and Asset Management: Proceedings of the World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM 2017), June 12-16, 2017, Baveno, Italy, ed. Maurizio Crispino (pp. 49-54), 2019.
 • Bukowicki M., Opara K. R., Precise localization of damages on concrete slab pavements. In Pavement and Asset Management: Proceedings of the World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM 2017), June 12-16, 2017, Baveno, Italy, ed. Maurizio Crispino (pp. 43-48), 2019.
 • Opara K. R., Zieliński J., Road Temperature Modelling Without In-Situ Sensors, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. 12 no 4, pp. 241-247, 2017.
 • Opara K. R., Skakuj M., Stöckner M., Factors affecting raveling of motorway pavements—a field experiment with new additives to the deicing brine, Construction and Building Materials, vol. 113, pp. 174-184, 2016.
 • Opara K. Skoordynowane systemy utrzymania dróg, Magazyn Autostrady, 3/2015, pp. 68-73.
 • Opara K., Jarzębski P. Parametry stanu nawierzchni drogowej – pomiary i ocena, Magazyn Autostrady, 12/2013, pp. 54–58.
 • Opara K., Road asset evaluation models, European Pavement And Asset Management (EPAM4) conference, Gustafson K. (eds), ISBN 978-91-637-1432-0, 05-07 September 2012, Malmö, Sweden.
 • Opara K., Tabor Z., Ile warte są drogi?, Drogi Samorządowe, nr 1-2, 2012, pp. 22-27.
 • Statystyka i analiza danych
 • Analizy ekonometryczne
 • Sztuczna inteligencja
 • Optymalizacja