Agata Ciołkosz-Styk

Kto nie pragnie rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.

Agata Ciołkosz-Styk jest absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2012 r. uzyskała stopnień doktora w zakresie Nauk o Ziemi (praca doktorska z wyróżnieniem).

Po uzyskaniu stopnia doktora pracowała w Instytucie Geodezji i Kartografii (IGiK) jako manager ds. innowacji, koordynując zadania związane ze zwiększaniem potencjału innowacyjnego i wdrażaniem nowoczesnych technologii. W tym czasie dr Ciołkosz-Styk kierowała europejskimi projektami z zakresu geoinformacji, technologii kosmicznych oraz transportu, realizowanymi ze środków programów ramowych UE (FP7, CIP, H2020).

Od 2016 roku jest związana z Heller Consult, gdzie odpowiada za działalność badawczą i rozwojową, jest także prokurentem firmy. Od 2017 r. koordynuje prace Akademii INFRAMA, współtworząc programy warsztatów, webinariów, prowadząc zajęcia oraz organizując wydarzenia Akademii.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka jazdy konnej i na nartach, uwielbia aktywnie spędzać czas, a od czasu do czasu docenia dolce far niente, słodkie nicnierobienie.

Wykłady i szkolenia:

 • Akademia INFRAMA, 2017-2020, cykl szkoleń i warsztatów w zakresie Road Asset Management.
 • Politechnika Warszawska, studia podyplomowe, 2016 – 2020 , cykl wykładów z zakresu Road Asset Management oraz nadzór nad pracami dyplomowymi dotyczącymi Asset Management i Zarządzania Ryzykiem.
 • Politechnika Rzeszowska, studia magisterskie, 2016-2017, współkoordynacja i współprowadzenie przedmiotu Systemy informacji drogowej.

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

 • Ciołkosz-Styk, A., Wartość informacji w zarządzaniu infrastrukturą drogową, Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową, 04-05.12.2019 Warszawa.
 • Ciołkosz-Styk, A., Heller, S. Zarządzanie ryzykiem w Road Asset Management zgodnie z normą ISO 31000, Elamed, Magazyn Autostrady, 9/2019
 • Ciolkosz-Styk A., The Evaluation and Visualization of Spatial Disparities in the Pavement Condition for the Purpose of Sustainable Development of Road Infrastructure, World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM), 2017.
 • Skakuj, M., Ciolkosz-Styk, A. & Radzikowski, T, Application of Road Safety Indicators into Road Maintenance Planning. Warmia and Mazury Case Study, World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM), 2017.
 • Ciolkosz-Styk A., Heller S., Asset Management wyzwaniem XXI wieku, V Śląskie Forum Drogowe w Katowicach, 26-27.04.2017.
 • Heller S., Ciolkosz-Styk A., Efektywne zarządzanie infrastrukturą drogową z wykorzystaniem wizualizacji kartograficznej, XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce, 26–28 września 2016, Zwierzyniec.
 • Dukaczewski D., Ciołkosz-Styk A., National and regional geoportals of EU and EEA. Tendencies of development in 2010 – 2015 period; 2015, Polish Geodetic Review, no. 9.
 • Brzeziński A., Ciołkosz-Styk A., Kwiatkowski P., Innovative Ticketing System Solutions for Warsaw Public Transport, THE ISSUE/NEREUS Publication Space and ICT Applications supporting Smart, Green, Integrated Transport and Urban Mobility, 2014, p. 66-67.
 • Brzeziński A., Ciołkosz-Styk A., Kwiatkowski P., Urban and Regional Road Network Systems, THE ISSUE/NEREUS Publication Space and ICT Applications supporting Smart, Green, Integrated Transport and Urban Mobility, 2013, p.44-45
 • Brzeziński A., Ciołkosz-Styk A., Gruziel M., Kwiatkowski P., Intelligent transport systems as a chance of sustainable urban development, Shaping of Modern Urban Space, Published by Warsaw University., 2013
 • Brzeziński A., Ciołkosz-Styk A., Gruziel M., Kwiatkowski P., Intelligent transport systems as a chance of sustainable urban development, Conference publication Shaping of Modern Urban Space, Conference, Warsaw, Poland, 29.11-01.12.2012
 • Edwards C., Ciołkosz-Styk A., Saari H., Petrelli M., et al. Intelligent Solutions Sustaining Urban Economies – A Triple Helix Approach; Triple Helix International Conference; London, UK, 8-10 July 2013
 • Bouffier J., Wells A., Dibnah S., Ciolkosz-Styk A., Spallone F., et all., Traffic Health Environment Intelligent Solutions For Sustaining Urban Economies, ITS World Congress, Tokyo, Japan, 14-18 October 2013
 • Ciołkosz-Styk A., Goodyer E., Wells A., Dibnah S., Nocera R., Raventos T., et all, Intelligent Solutions Sustaining Urban Economies – Master Classes case study, 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany, 25-30 August 2013
 • Ciołkosz-Styk A., Janczar E., Technological Capacities and Regional Strategies for Greener Urban Mobility in Mazovia Region, TSS, Toulouse, France, 26-28 June 2011
 • Asset Management
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Norma ISO5500x
 • Norma ISO3100x
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)
 • Wizualizacja danych
 • Geoinformacja