Tomasz  Wojsz

To become better yourself you don't have to wait for a better world

Tomasz Wojsz is a graduate of the Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology, specializing in communication engineering. He is in constant contact with the University of Technology, where he runs workshops and lectures on transport infrastructure management.

Tomasz Wojsz has cooperated with Dr. Sławomir Heller since 1996 and has been associated with Heller Consult since the beginning of its activity since 2009, successively as a Project Manager, Branch Manager in Warsaw, and since 2013 as the President of the Board.

In his work he combines the passion of an engineer and an IT specialist. A manager and participant of many projects related to the implementation of research and development work on solutions and standards for management systems. Initiator, co-author and architect of numerous IT systems supporting transport infrastructure management.

Sometimes it reveals a didactic and educational need, to the greater or lesser delight of the listeners. It is most often used to talk about methods of collecting and sharing information about infrastructure.

Privately, a husband and father of three fantastic children. Big fan of music and ecology.

Lectures and trainings:

 • Akademia INFRAMA, 2017-2020, a series of trainings and workshops on Road Asset Management.
 • Warsaw University of Technology, post-graduate studies, 2019 , seminars of Condition survey.
 • Warsaw University of Technology, post-graduate studies, 2018 , lectures of  Road Asset Management.
 • Voivodship Road Authorities Katowice, 2017, training The management of voivodeship roads in the context of Asset Management.
 • Rzeszów University of Technology, MA studies, 2012-2018, Co-organisation and co-management of the subject Traffic Information Systems.
 • Warsaw University of Technology, MA studies, 2012-2015, Co-organisation and co-management of the subject Traffic Information Systems.

Selected articles  and conference contributions on Asset Management

 • Nowatorskie rozwiązania w wykorzystaniu wyników oceny stanu technicznego nawierzchniMechowski T., Sudyka J., Wojsz T., Autostrady Magazine nr 7/2018
 • Współczesne trendy w zarządzaniu infrastrukturą drogowąLeśny Kongres Drogowy, 2018, Sękocin,
 • Czy nadszedł właściwy czas na wdrożenie Asset Management?Wojsz T., Autostrady Magazine nr 5/2018
 • Dostęp do informacji warunkiem sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową, IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, 2017, Łańcut,
 • Wprowadzenie do Road Asset ManagementIII Małopolskie Forum Drogownictwa, 2017, Zakopane,
 • Standaryzacja w procesie zarządzania drogami, Wojsz, T., Skakuj, M., Autostrady Magazine, 4, 37 – 40, 2016
 • Co siedzi w drodze? Wykorzystanie danych technologicznych i materiałowych w praktyce zarządzania drogami, Błażejowski K., Wojsz T., Autostrady Magazine nr 10/2016.
 • Analiza danych drogowych jako narzędzie wspomagające funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej w Lasach Państwowych, Leśny Kongres Drogowy, 2016, Muczne,
 • Wykorzystanie diagnostyki nawierzchni do monitorowania gwarancji, Nawierzchnie Drogowe, 2016, Kraków,
 • Ewidencja dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach a dyrektywa INSPIRE, III Forum Śląskie, 2015, Bielsko-Biała
 • Wizualizacja na usługach zarządzania infrastrukturą drogowąWojsz T., Autostrady Magazine nr 5/2014

 

 • Asset Management
 • Data Visualization
 • Traffic information systems
 • Pavement condition survey
 • Roadworks and maintenance planning