Kim są eksperci Akademii INFRAMA?

Serce INFRAMA tworzą ludzie, którzy dzięki świadomości możliwości jakie niesie metodologia Asset Management są inicjatorami zmian w organizacjach i twórcami autorskich rozwiązań stanowiących implementację dyscypliny.

  • Łączymy warsztat merytoryczny z praktyczną znajomością problemów zarządców i usługodawców infrastruktury drogowej.
  • Wspieramy kadrę zarządzającą wyposażając ją w narzędzia, pozwalające na wdrażanie optymalnych rozwiązań.
  • Dzięki umiejętności prowadzenia dialogu i wymiany doświadczeń skutecznie umożliwiamy transformację organizacji w oparciu o Asset Management.

Tomasz
Wojsz

Agata
Ciołkosz-Styk

Sławomir
Heller

Wojciech
Pieńkowski

Marek
Skakuj

Karol
Opara

Paweł
Tutka

Wojciech
Smęt

Chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności?

Porozmawiajmy!