Warsztaty WDSN (Wytyczne Diagnostyki Stanu Nawierzchni)

W dniach 2 i 3 kwietnia 2019 r. w podwarszawskim Zegrzu odbyły się warsztaty poświęcone omówieniu praktycznych aspektów wykorzystania Wytycznych Diagnostyki Stanu Nawierzchni w rutynowej pracy zarządów. Warsztaty zostały zorganizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Grupę HELLER. W warsztatach, oprócz przedstawicieli 15 zarządów dróg wojewódzkich, uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Dróg Publicznych z Ministerstwa Infrastruktury. Program warsztatów został dopełniony przez pokaz urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do pomiarów równości podłużnej oraz poprzecznej, makrotekstury, szorstkości oraz ugięć nawierzchni.

W ocenie sześciu zarządów dróg, biorących udział w projekcie opracowania wytycznych, czyli zarządów dróg wojewódzkich w: Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Białymstoku, przygotowana dokumentacja pozwoli na uruchomienie procedur na udzielenie zamówienia publicznego według sprawdzonych wzorców. Jednocześnie, wytyczne jednoznacznie narzucają wymagania na stosowane techniki pomiarowe oraz metody analityczne. Wykonawca tych prac już w momencie składania oferty na ich realizację wie, jakie są oczekiwania zamawiającego i jakie będą stosowane przez niego kryteria odbioru.

Wytyczne WDSN oraz ich wartość dla zarządców dróg wojewódzkich zostały zauważone również przez Ministerstwo Infrastruktury. W opinii przedstawicieli Ministerstwa, Wytyczne WDSN stanowią bardzo cenną inicjatywę, dzięki której możliwe będzie porównywanie jakości dróg wojewódzkich pomiędzy poszczególnymi województwami, co do tej pory nie było możliwe ze względu na brak standardów w tym zakresie. Ministerstwo Infrastruktury, doceniając oddolną inicjatywę województw i ich zaangażowanie w przygotowanie standardu, jego jakość, a także fakt, że został on skonsultowany nie tylko z zarządami, ale także z rynkiem, planuje włączenie Wytycznych WDSN do opracowywanych Wytycznych Utrzymania Dróg Samorządowych.

Sukces warsztatów nie polegał wyłącznie na ukoronowaniu opracowania wytycznych pierwszego w Polsce takiego opracowania dla dróg samorządowych, które, co należy podkreślić, powstało z realnej i niezaspokojonej dotychczas, potrzeby zarządców. Sukces warsztatów to także utworzenie platformy wymiany doświadczeń związanych z diagnostyką stanu technicznego pomiędzy zarządami dróg. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy warsztatów dyskutowali nad różnymi, niekiedy kontrowersyjnymi, aspektami związanymi z planowaniem i realizacją diagnostyki, włączając zagadnienia związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego. W czasach, kiedy na utrzymanie infrastruktury drogowej przeznacza się coraz mniej pieniędzy, niezbędne jest wdrażanie skutecznych metod diagnostycznych, dających wiedzę w jaki sposób optymalnie wydatkować dostępne środki finansowe.

Uczestnicy warsztatów zgłosili potrzebę i wyrazili chęć, aby te pierwsze warsztaty zainicjowały cykl spotkań zarządców dróg wojewódzkich poświęconych diagnostyce i utrzymaniu dróg. Ustalono, że kolejne warsztaty, zaplanowane na wiosnę 2020 r. będą poświęcone zagadnieniu wykorzystania danych diagnostycznych do planowania zabiegów utrzymaniowych. Ze względu na stan epidemiologiczny w Polsce, najprawdopodobniej odbędą się one jesienią 2020.

Pobierz dokument:

wytyczne diagnostyki stanu nawierzchni na drogach wojewódzkich