KONGRES ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ 4-5 GRUDNIA 2019

W grudniu 2019 wspólnie z Polskim Kongresem Drogowym, jako inicjatorzy tego pomysłu, zorganizowaliśmy pierwszą edycję Kongresu Zarządzanie Infrastrukturą Drogową. Było to wydarzenie na skalę krajową i zgromadziło około 100 uczestników, a wśród nich wybitni goście, tacy jak Prezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, prof. Claude Van Rooten, czy Dyrektor Generalny Polskiego Zarządu Dróg Krajowych GDDKiA, Tomasz Żuchowski.

Naszym celem było bez wątpienia, umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń, opinii i poglądów na różne aktualne problemy związane z zarządzaniem infrastrukturą drogową. W tym celu pierwszego dnia goście mieli okazje wziąć udział w 13 wykładach (szczegółowy program poniżej), które były punktem wyjścia do prowadzonych dyskusji w trakcie moderowanych debat odbywających się po każdej sesji plenarnej.

Drugi dzień poświęcony był praktycznym warsztatom edukacyjnym przygotowanym przez nas oraz naszych partnerów: PwC, TPA, ITS i IBDiM. Wykorzystaliśmy w nich nowoczesne interaktywne metody nauczania, które od jakiegoś czasu są w naszym repertuarze, niemniej jednak po raz pierwszy, mieliśmy okazję skonfrontować naszą wiedzę z tak szeroką i niejednorodną grupą uczestników.

PROGRAM KZID2019

Dzień 1 - sesja plenarna

Dzień 2 - warsztaty

Planowanie remontów

Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zgodni, że potrzeby remontowe przewyższają dostępne środki finansowe. Jak skutecznie wykorzystać posiadane już dane przy planowaniu kalendarza remontów oraz szacowaniu budżetu? W jaki sposób świadomie podejmować najkorzystniejsze decyzje przy wyborze inwestycji? Jak udowodnić władzom, właścicielom, partnerom i opinii publicznej ich słuszność? Wspólne bolączki zarządców stały się podstawą do dyskusji i dzielenia się swoim doświadczeniem wśród zebranych uczestników warsztatów. Prowadzący zaprezentowali praktyczne i sprawdzone metody planowania budżetu i remontów oraz ich monitoringu, uwzględniające specyfikę konkretnych organizacji i ich uwarunkowania techniczne, organizacyjne, prawne i administracyjne, w oparciu o metodologię Asset Management. Uczestnicy wykonywali symulacje kilkuletniego planu remontów oraz oceniali jego skuteczność oraz wpływ na decyzje operacyjne, strategiczne oraz polityczne w skali całej organizacji.

Ryzyko w zarządzaniu infrastrukturą drogową

Uczestnicy warsztatów mieli okazję skonfrontować się z zarządzaniem ryzykiem w ujęciu normy 31000 oraz podzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie. W zarządzaniu infrastrukturą drogową złożoność problemów, takich jak ograniczone nakłady finansowe i kadrowe, zmieniające się otoczenie prawne i polityczne, a także ciągła ocena wprowadzanych działań przez media i opinię publiczną, wpływa na efektywną realizację celów. Wieloma z tych, wydawałoby się niezależnych od organizacji trudności, można zarządzać wprowadzając w organizacjach świadome podejście do zarządzania ryzykiem, powołując managera ds. ryzyka. Świadome zarządzanie ryzykiem bezspornie zwiększa skuteczność podejmowanych decyzji, a jego realizacja powinna przebiegać nie tylko na szczeblu strategicznym, ale i operacyjnym. Poprowadzenie warsztatów w formie gry biznesowej spowodowało, że uczestnicy warsztatów mieli okazję dokonać szacowania ryzyka w warunkach quasi-rzeczywistych. Prowadzący wyodrębnili czynniki wpływające na skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz zaprezentowali najnowsze techniki oddziaływania na ryzyko.

Diagnostyka stanu nawierzchni i wykorzystanie jej wyników w zarządzaniu

Aktualna ocena stanu nawierzchni to punkt wyjścia w podejmowaniu trafnych decyzji każdego zarządcy drogi. W Polsce kampanie diagnostyczne zaczynają zastępować obowiązkowe przeglądy okresowe, a ich ilość stale rośnie. Podczas warsztatu zostały omówione nowoczesne metody gromadzenia danych i ich kontroli, oraz proste sposoby na transformacje tych danych w konkretne i sprawdzone informacje potrzebne w efektywnym zarządzaniu na rożnych poziomach – od krajowego po gminny. Uczestnicy przećwiczyli, jak produktywnie wykorzystywać wyniki diagnostyczne oraz poznali sposoby ich wizualizacji i upowszechniania tak, aby w prosty sposób można było je wykorzystać nie tylko w procesie podejmowania decyzji, ale także w komunikacji z właścicielem i użytkownikiem sieci drogowej. Każdy z uczestników miał okazję podzielić się swoim doświadczeniem oraz skonfrontować dotychczasowe doświadczenia z zaprezentowanymi przez prowadzących rozwiązaniami. Szczególną uwagę poświęcono potencjałowi wiedzy i decyzji opartych na danych, jaki wynika z posiadanych danych diagnostycznych. 

Bezpieczeństwo Ruchu drogowego

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane współczesne metody analiz BRD, których wyniki określają zakres i priorytet realizacji poszczególnych zadań inwestycyjno-utrzymaniowych. Uczestnicy warsztatów opowiedzieli o procesach pozyskiwania i porządkowania danych o kolizjach i wypadkach w swoich organizacjach oraz wspólnie zastanawiali się, jak efektywnie mogłyby być one wykorzystywane w zarządzaniu. Ponadto opowiadano o regionalnych strategiach BRD i o znaczeniu udostępniania tych analiz podmiotom decyzyjnym oraz opinii publicznej. Prowadzący warsztaty przedstawili sprawdzone metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych, a uczestnicy je wyznaczyli oraz określili które działania zabezpieczające i w jakiej kolejności powinny zostać wprowadzone w oparciu o udostępnione dane. Metodologia Road Asset Management potwierdza, że proces zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego zorientowany na konkretny cel może zostać skutecznie zrealizowany. Został on zdefiniowany podczas warsztatów poprzez redukcję liczby zabitych i rannych, a nie likwidację występowaniu wypadków drogowych.

Broszura upamiętniająca KZID2019 :

Publikacja KZID2019

Galeria