Coroczna wymiana doświadczeń w Darmstadt

Od 2007 roku HELLER organizuje coroczne Spotkania Darmstadzkie. Wydarzenie to skierowane jest do specjalistów z dziedziny drogownictwa, podczas którego dzielą się oni doświadczeniem i uczą od siebie nawzajem. Każdego roku blisko 80 delegatów łączy się w grupę ekspercką, a wśród nich przedstawiciele administracji drogowej krajów związkowych, okręgów, powiatów, miast, gmin, zagranicznych administracji drogowych, uniwersytetów i innych szkół wyższych.

Podczas wydarzenia podejmowane są rozmaite tematy związane z zarządzaniem drogami, a  mnogość okazji do dyskusji w dużych i małych grupach pozwala na optymalną wymianę wiedzy, wiadomości i trendów. Możliwość obcowania z wieloma zagadnieniami w różnych perspektywach generuje wśród uczestników nowe impulsy i motywację do działania w ich codziennej pracy.

Następna wymiana doświadczeń odbędzie się listopadzie 2021 r. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej informacji.

Poprzednie wydarzenia:

 • 2019 – Wymiana doświadczeń: Cyfryzacja i ZEB na drogach miejskich
 • 2018 – Wymiana doświadczeń: Zarządzanie utrzymaniem w ramach Asset Management
 • 2017 – Wymiana doświadczeń: Asset Management
 • 2016 – Wymiana doświadczeń: ZEB i zarządzanie utrzymaniem
 • 2015 – Wymiana doświadczeń: ZEB i zarządzanie utrzymaniem dróg krajowych
 • 2014 – Wymiana doświadczeń: Pomiar nośności na poziomie sieci
 • 2013 – Wymiana doświadczeń: Skoordynowana konserwacja
 • 2012 – Wymiana doświadczeń: System informacyjny OnKo
 • 2011 – Wymiana doświadczeń: Zapewnienie procesu ZEB
 • 2010 – Wymiana doświadczeń: Planowanie utrzymania ścieżek rowerowych
 • 2009 – Wymiana doświadczeń: ZEB, zapewnienie jakości i analiza stanu
 • 2007 – Wymiana doświadczeń: ZEB i zarządzanie utrzymaniem dróg krajowych