INFRAMA PROMUJE ZARZĄDZANIE W OPARCIU O METODOLOGIĘ INFRASTRUCTURE ASSET MANAGEMENT

 

PRZEKAZUJEMY SPRAWDZONĄ WIĘDZĘ DECYDENTOM I INŻYNIEROM

Akademia INFRAMA realizuje szkolenia, warsztaty i seminaria w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową. Nasza oferta skierowana jest zarówno do organizacji, chcących w przemyślany sposób podnosić kwalifikacje swoich specjalistów i menedżerów, jak również do osób indywidualnych, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Zajęcia prowadzone w ramach akademii INFRAMA to:

  • połączenie aspektów managerskich z problematyką fachową
  • orientacja na światowe standardy i czerpanie z najlepszych praktyk zarówno krajowych, jak i zagranicznych
  • wykorzystywanie licznych przykładów i rozwiązań nakierowanych na wspieranie uczestników w ich codziennej pracy
  • zorientowanie na zaangażowanie wszystkich uczestników zajęć

Akademia INFRAMA prowadzi zajęcia z wybranych tematów w trybie otwartym, na które można się zapisywać poprzez stronę internetową lub poprzez email, oraz zajęcia dedykowane, realizowane pod kątem potrzeb zamawiającego.

Nasze programy szkoleniowe są certyfikowane przez TÜV

Warsztaty i webinaria otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń otwartych:

Ewidencja dróg i przeglądy okresowe dróg, jako elementy systemowego zarządzania drogami

skontaktuj się z nami

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w zarządzaniu infrastrukturą drogową

skontaktuj się z nami

Webinarium - Planowanie budżetu utrzymania nawierzchni dróg

odbyło się 10.09.2020r.

Zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu drogami - proces inwestycyjny

skontaktuj się z nami

Zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu infrastrukturą drogową – proces utrzymaniowy

skontaktuj się z nami

Warsztaty dedykowane

DLACZEGO?

Organizacjom zainteresowanym konkretnymi tematami spoza listy szkoleń otwartych lub chcącym przeprowadzić szkolenie wyłącznie dla pracowników swojej instytucji, proponujemy formułę warsztatów dedykowanych INFRAMA. Zajęcia są wówczas dostosowywane do organizacji zamawiającej, pracujemy na przykładach z Waszej jednostki i razem z Wami wypracowujemy rozwiązania, w oparciu o standardy Asset Managemement, rekomendacje PIARC i przykłady z naszego doświadczenia branżowego.

DLA KOGO?

Dla organizacji, chcących:

  • poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wybranych zagadnień,
  • pracować na konkretnych przykładach zaczerpniętych z własnego doświadczenia,
  • pracować w sposób angażujący uczestników poprzez nowatorskie, autorskie formy, takie jak gry biznesowe, symulacje,
  • utrwalić materiał w konsultacjach z prowadzącymi po szkoleniu.

Realizacja szkoleń dedykowanych składa się z 5 etapów

Nasze wydarzenia

CO WIĘCEJ?

INFRAMA jest ambasadorem Asset Management i Risk Management w zarządzaniu drogami. Wytyczne normy ISO 55000 i osiągnięcia Światowej Organizacji Drogowej PIARC zaszczepiamy na polskim rynku drogowym poprzez pogłębianie wiedzy i umiejętności menedżerskich administracji drogowej. Na naszych wykładach i warsztatach organizowanych przy współpracy z samorządami i stowarzyszeniami drogowymi dostarczamy wartość w postaci narzędzi i technik menedżerskich niezbędnych każdemu zarządcy dróg samorządowych.

KONGRES ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

W grudniu 2019 wspólnie z Polskim Kongresem Drogowym, jako inicjatorzy tego pomysłu, zorganizowaliśmy pierwszą edycję Kongresu Zarządzanie Infrastrukturą Drogową. Było to wydarzenie na skalę krajową i zgromadziło około 100 uczestników, a wśród nich wybitni goście, tacy jak Prezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, prof. Claude Van Rooten, czy Dyrektor Generalny Polskiego Zarządu Dróg Krajowych GDDKiA, Tomasz Żuchowski >>>

WARSZTATY „WYTYCZNE DIAGNOSTYKI STANU NAWIERZCHNI”

W roku 2018 na zlecenie sześciu Zarządów Dróg Wojewódzkich opracowaliśmy Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dostosowane do potrzeb dróg wojewódzkich (w skrócie WDSN). Są to pierwsze wytyczne w Polsce, które kompleksowo odnoszą się do diagnostyki stanu technicznego w dostosowaniu do potrzeb zarządców dróg wojewódzkich. W kwietniu 2019 odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty WDSN. >>>

WARSZTATY DARMSZTADZKIE

Od 2007 roku HELLER organizuje coroczne Spotkania Darmsztadzkie. Wydarzenie to skierowane jest do specjalistów z dziedziny drogownictwa podczas którego dzielą się oni doświadczeniem i uczą od siebie nawzajem. Każdego roku blisko 80 delegatów łączy się w grupę ekspercką a wśród nich przedstawiciele administracji drogowej krajów związkowych, okręgów, powiatów, miast, gmin, zagranicznych administracji drogowych, uniwersytetów i innych szkół wyższych. >>>

MAŁE FORUM

Jednym z pierwszych projektów INFRAMA było zorganizowanie 22 listopada 2016 roku platformy wymiany doświadczeń pomiędzy zarządcami dróg wojewódzkich na temat diagnostyki nawierzchni drogowych. Dało to możliwość skonfrontowania własnych wyobrażeń z dobrymi, ale i ze złymi doświadczeniami kolegów z innych województw, a tym samym minimalizację ryzyka, jakie niesie ze sobą wdrażanie nowych metod. Dyrektorzy ZDW z 6 województw przyjechali tego dnia do Warszawy i podłożyli kamień węgielny pod opracowanie wspólnego standardu Diagnostyki Stanu Nawierzchni (WDSN) dla dróg wojewódzkich. >>>

SEMINARIUM ZAMKOWE

Jakie oczekiwania wobec innowacyjnych rozwiązań na rynku usług i produktów formułują zarządcy infrastruktury? W jakie projekty firma konsultingowa powinna inwestować w pierwszej kolejności? HELLER Ingenieurgesellschaft poszukuje odpowiedzi na te pytania także podczas „Seminariów Zamkowych”. Są to prowadzone regularnie w historycznych murach darmsztadzkiego zamku debaty, podczas których pracownicy Grupy HELLER dyskutują na temat planowanych kierunków własnych prac badawczych i wdrożeniowych. Dyskusjom tym przysłuchują się, ale i biorą w nich udział, zaproszeni przedstawiciele najważniejszych zleceniodawców >>>

Chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności?

Porozmawiajmy.